Kontaktinformasjon

Har noen kommentarer eller spørsmål til klubben så kontakt oss:

Formann                      Frank Tisell               formann@amcarfollo.no

Sekretær                     Werner Danielsen     amcarfollo@123.no

Kasserer                     Reidun Horn               kasserer@amcarfollo.no

Vaktsjef                       Gunnar Svennevik    vaktsjef@amcarfollo.no

Styremedlem               Petter Eker               styremedlem1@amcarfollo.no

Styremedlem              Irene Eriksen             styremedlem2@amcarfollo.no

Web-redaktør               Åmund Stø               webmaster@amcarfollo.no